obrázek: Colourboxpotravinová alergie zůstává jedním z hlavních bezpečnostních problémů u potravin pocházejících z GMO (geneticky modifikovaných organismů). Před uvolněním GMO musí výrobci zvážit rizika, která GMO představuje pro osoby alergické na potraviny, jakož i potenciál zavést nové alergeny. Komise Codex Alimentarius a EFSA doporučují postupy pro posouzení nových proteinů v GMO z hlediska potenciální alergenicity. Postupy jsou navrženy tak, aby vylučovaly nové proteiny, které pravděpodobně způsobí alergii. Dosud nebylo zjištěno, že by žádné potraviny získané z GMO způsobovaly nové alergie.

více informací

doporučení kodexu:

  • FAO / WHO potravinové standardy. Codex Alimentarius. Zásady pro analýzu rizik potravin získaných z moderní biotechnologie. CAC / GL 44-2003.

doporučení EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) :

  • pokyny vědeckého panelu pro geneticky modifikované organismy pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných rostlin a odvozených potravin a krmiv, EFSA Journal (2006) 99, 1-100.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.