fonologi definition:

fonologi er en, der tager ansvaret for at fortolke den måde, hvorpå lyde opstår på et abstrakt eller mentalt niveau. Dette er et underfelt af lingvistik og er ansvarlig for at beskrive den måde, hvorpå lyde virker, dette kan ske på et bestemt sprog eller på sprog generelt, det kan siges, at det er den komparative oversigt over fonemernes opførsel.

for bedre at forstå dette ord er det nødvendigt at give sammenhæng med hvad det betyder fonetik, dette er det felt, der studerer lydens akustiske og filosofiske karakter.

inden for fonologi er det muligt at bestemme, hvordan lyden af et ord kan ændre sig markant fra et sprog til et andet. Et eksempel er udtalen af bogstavet s, der kan have et lavere eller højere interval i sin klang afhængigt af om det er døv eller klangfuldt, dette bestemmes af positionen i ordet, hvor dette brev er placeret (vent eller vent). I mange tilfælde kan forskellen være irrelevant, men i andre kan denne auditive differentiering være meget mere markant.

inden for fonologi er den fonologiske opgørelse, hvor der kaldes minimumspar ord betyder noget andet, men adskiller sig kun med den lyd, der har den ene i forhold til den anden, et eksempel er hus og sats.

på den anden side dannes et sprogs fonologiske system af et sæt fonemer, der har visse regler for udtalen af de nævnte ord. Det skal være kendt, at et fonem ikke er, hvordan ordet udtales, men en mental konstruktion, og der er nogle fonetiske træk, der tjener til at skelne mellem fonemer; disse er: Konsonanticitet, syllabicitet, sonoranticitet, sonoritet og aspiration, artikulationstilstand og punkt eller sted for artikulation.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.