07 Dec Barnefordeling Og Bolig: Kan Du Flytte Ut Av Staten?

Skrevet på 06: 30hin Miami Family LawbyTawnia

barnefordelingssituasjoner kan noen ganger være en frustrerende ordning. Når noe skjer som krever varetekt ordningen endres ytterligere, er det viktig at du vet dine rettigheter og potensielle utfall av en rettsavgjørelse. En av de vanligste scenariene som du bør forberede deg på er flytting.

Med mindre du og den andre forelderen gjør en avtale før flyttingen, kan en flyttetvist bli innlevert av foreldrene hvis besøk med barnet er negativt påvirket av flyttingen. I slike tilfeller, domstolene er igjen å avgjøre om flytting krever en redrafting av den opprinnelige barnet varetekt kontrakt. I noen tilfeller kan beslutningen kreve at en forelder blir i en stat, eller mister/begrenser deres besøks – /forvaringsrettigheter til et barn.

I Likhet med mange andre barnefordelingslover, vil den nøyaktige situasjonen du befinner deg i, avhenge av staten du bor i. På grunn av dette, er det viktig at du alltid rådføre deg med din familie lov advokat før du gjør klar til å flytte ut av staten.

Varsel Og Samtykke Fra Andre Foreldre Og/Eller Domstol Kreves

De fleste stater krever at en offisiell skriftlig varsel leveres til den ikke-bevegelige foreldre innen en viss tidsramme. I Delstaten Florida, Under Florida Lov 61.13001, er dette en periode på 60 dager.

Innhenting Av Samtykke Under Dannelsen Av Innledende Avtale Anbefales

Forberedelse for potensielle trekk under den opprinnelige barnefordelingsavtalen utarbeidelse er svært nyttig i det lange løp. Noen foreldre vil inkludere en klausul i deres varetekt avtale som angir scenarier vil finne sted hvis en av foreldrene flytter, sparer begge parter penger og tonnevis av frustrerende timer inn og ut av rettssalen. I noen tilfeller vil en foreslått besøksplan bli utarbeidet sammen med denne flyttingsklausulen, for å spare enda mer tid.

Bevisbyrden I God Tro

Visse stater krever mye mer detalj når du bestemmer en barnefordelingssituasjon før / etter flytting. For eksempel, noen stater beskytte foreldre fra hevngjerrig flytte innsats av den andre forelderen ved å kreve en «god tro» grunn for flyttingen. Denne regelen bidrar til å beskytte barnets beste. Hvis et barns skole, sosial/emosjonell stabilitet eller et annet viktig aspekt av barnets liv forstyrres, kan retten være mindre tilbøyelig til å tillate flyttingen. Her er noen av de vanligste årsakene Til At En Florida familie domstol kan se som legitim for et trekk:

  • Et annet sted gjør at barnet kan være nærmere familie og barnepass muligheter.
  • Betydelige utdanningsmuligheter er tilgjengelig på et trekk.
  • levekostnadene er bedre i flytting området.
  • forelderen som flytter, tar på seg en ny jobb. (Denne jobben må være et akseptert tilbud og ikke bare en potensiell mulighet.)

hvis foreldrene som motsetter flyttingen ikke har vært en sterk tilstedeværelse i barnets liv eller vanligvis er fraværende under faste besøkstimer, vil domstolene være mildere mot ønskene til den bevegelige foreldre.

Avstanden Er Viktig

i noen stater er godkjenningen av en flytting hovedsakelig avhengig av avstanden til flyttingen. For eksempel, hvis en forelder i en slik stat beveger seg mindre enn 100 miles unna sin opprinnelige bolig, vil de sannsynligvis ikke få for mye friksjon fra den andre foreldre eller domstolene. Vanligvis vil alt som overstiger 100 miles kreve en avtale med mindre det allerede var en klausul som eksisterte i den opprinnelige barnefordelingsavtalen.

Endrede Situasjoner Krever Endrede Reisekostnader, Og Besøksplaner

når en forelder beveger seg langt unna, legges visse byrder på den andres besøksvaner. For eksempel kan den opprinnelige besøksplanen nå være umulig. I disse tilfellene, domstolene vil foreslå at en redrafting skje for å beskytte en visitas tidsplan som er lik i kvalitet til den opprinnelige.

Reisekostnader er også en stor bekymring for foreldre som må reise lange avstander for å besøke barna sine. I noen tilfeller vil retten kreve at de tidligere foreldrene må dele reiseavgiftene 50-50. Variasjoner av denne betalingsplanen kan forekomme avhengig av den nøyaktige situasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.