definicja fonologii:

fonologia to taka, która przyjmuje interpretację tego, jak dźwięki powstają na poziomie abstrakcyjnym lub mentalnym. Jest to podpole językoznawstwa i jest odpowiedzialny za opisanie, w jaki sposób Dźwięki działają, może wystąpić w danym języku lub w językach w ogóle, można powiedzieć, że jest to porównawcze podsumowanie zachowania fonemów.

aby lepiej zrozumieć to słowo, należy podać kontekst tego, co oznacza fonetyka, jest to dziedzina, która bada akustyczną i filozoficzną naturę dźwięków.

w ramach fonologii można określić, w jaki sposób dźwięk słowa może się znacznie zmienić z jednego języka na inny. Jednym z przykładów jest wymowa litery s, która może mieć mniejszy lub większy zakres w jej brzmieniu w zależności od tego, czy jest głucha, czy dźwięczna, jest to określone przez pozycję w słowie, w którym znajduje się ta litera (oczekiwanie lub oczekiwanie). W wielu przypadkach różnica może być nieistotna, ale w innych to zróżnicowanie słuchowe może być znacznie bardziej zauważalne.

w fonologii istnieje spis fonologiczny, w którym Minimalne pary zwane słowami oznaczają coś innego, ale różnią się tylko dźwiękiem, jaki mają względem siebie, przykładem jest Dom i prędkość.

ze swojej strony System fonologiczny języka składa się z zestawu fonemów, które mają pewne zasady wymowy tych słów. Należy wiedzieć, że fonem nie jest sposobem wymawiania słowa, Jeśli nie konstrukcją umysłową, i istnieją pewne cechy fonetyczne, które służą do rozróżnienia fonemów; są to: Spółgłoska, sylabiczna, dźwięczność, głośność i aspiracja, sposób artykulacji oraz punkt lub miejsce artykulacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.