07 Dec opieka nad dzieckiem i miejsce zamieszkania: czy można się wyprowadzić poza stan?

Posted at 06: 30hin Miami Family LawbyTawnia

sytuacje dotyczące opieki nad dzieckiem mogą być czasami frustrującym układem. W przypadku wystąpienia czegoś, co wymaga dalszej zmiany układu o opiece nad dzieckiem, ważne jest, abyś znał swoje prawa i potencjalne skutki decyzji sądu. Jednym z najczęstszych scenariuszy, na które powinieneś się przygotować, jest Relokacja.

o ile ty i drugi rodzic nie zawrzecie umowy przed przeprowadzką, spór o przeniesienie może zostać wniesiony przez rodzica, którego wizyta z dzieckiem ma negatywny wpływ na przeprowadzkę. W takich przypadkach sądy pozostają w gestii decyzji, czy przeniesienie wymaga przeredagowania pierwotnej umowy o opiekę nad dzieckiem. W niektórych przypadkach decyzja może wymagać od rodzica pozostania w państwie lub utraty / ograniczenia praw do odwiedzin / opieki nad dzieckiem.

podobnie jak wiele innych przepisów dotyczących opieki nad dzieckiem, dokładna sytuacja, w której możesz się znaleźć, zależy od stanu, w którym mieszkasz. Z tego powodu ważne jest, aby zawsze skonsultować się z adwokatem prawa rodzinnego przed przygotowaniem się do wyprowadzki ze stanu.

Zawiadomienie i Zgoda innego rodzica i/lub Sądu są wymagane

większość stanów wymaga oficjalnego pisemnego powiadomienia rodzica, który nie porusza się w określonym czasie. W stanie Floryda, zgodnie z Prawem Florydy 61.13001, jest to okres 60 dni.

zaleca się uzyskanie zgody podczas zawierania pierwotnej umowy

przygotowanie się do ewentualnej przeprowadzki podczas pierwotnej umowy o opiekę nad dzieckiem opracowanie jest niezwykle pomocne w dłuższej perspektywie. Niektórzy rodzice będą zawierać klauzulę w umowie o opiekę, która określa scenariusze będą miały miejsce, jeśli jeden z rodziców się przeniesie, oszczędzając pieniądze obu stron i mnóstwo frustrujących godzin w sali sądowej i poza nią. W niektórych przypadkach wraz z tą klauzulą dotyczącą relokacji zostanie opracowany proponowany harmonogram wizyt, aby zaoszczędzić jeszcze więcej czasu.

dobra wiara ciężar dowodu

niektóre stany wymagają dużo więcej szczegółów przy określaniu sytuacji opieki nad dzieckiem przed/po przeprowadzce. Na przykład niektóre stany chronią rodziców przed mściwym wysiłkiem przeprowadzkowym drugiego rodzica, wymagając powodu” dobrej wiary ” dla przeprowadzki. Zasada ta pomaga chronić najlepszy interes dziecka. Jeśli szkoła dziecka, stabilność społeczna/emocjonalna lub inny ważny aspekt życia dziecka zostanie zakłócony, sąd może być mniej skłonny do zezwalania na przeprowadzkę. Oto kilka z najczęstszych powodów, że sąd rodzinny Floryda może zobaczyć jako uzasadnione dla ruchu:

  • inna lokalizacja pozwala dziecku być bliżej rodziny i możliwości opieki nad dzieckiem.
  • rodzic przeprowadzający się podejmuje nową pracę. (Ta praca musi być zaakceptowaną ofertą, a nie tylko potencjalną szansą.)

jeśli rodzic sprzeciwiający się przeniesieniu nie był silnie obecny w życiu dziecka lub jest zwykle nieobecny w ustalonych godzinach odwiedzin, sądy będą łagodniejsze wobec pragnień rodzica przeprowadzającego się.

odległość jest ważna

w niektórych stanach zatwierdzenie przeniesienia zależy przede wszystkim od odległości przeprowadzki. Na przykład, jeśli rodzic w takim stanie porusza się w odległości mniejszej niż 100 mil od swojego pierwotnego miejsca zamieszkania, prawdopodobnie nie odczuje zbyt dużych tarć ze strony drugiego rodzica lub sądu. Zazwyczaj wszystko, co przekracza 100 mil, wymaga umowy, chyba że w pierwotnej umowie o opiekę nad dzieckiem istniała już klauzula.

zmienione sytuacje wymagają zmienionych kosztów podróży, a harmonogramy odwiedzin

kiedy rodzic porusza się w znacznej odległości, pewne obciążenia są nakładane na nawyki odwiedzin drugiego. Na przykład pierwotny harmonogram odwiedzin może być teraz niemożliwy. W takich przypadkach sądy zasugerują, że nastąpi przeredagowanie w celu ochrony harmonogramu odwiedzin, który jest równy jakości oryginału.

koszty podróży są również dużym zmartwieniem rodziców, którzy będą musieli podróżować na duże odległości, aby odwiedzić swoje dzieci. W niektórych przypadkach sąd będzie wymagał, aby byli rodzice musieli podzielić opłaty za podróż 50-50. Zmiany tego planu płatności mogą wystąpić w zależności od dokładnej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.