bild: Colourbox matallergi är fortfarande en av de viktigaste säkerhetsproblemen för livsmedel som härrör från GMO (genetiskt modifierade organismer). Innan en GMO släpps ut måste producenterna beakta de risker som GMO innebär för livsmedelsallergiska individer samt möjligheten att införa nya allergener. Codex Alimentarius-kommissionen och EFSA rekommenderar förfaranden för att bedöma de nya proteinerna i GMO för potentiell allergiframkallande. Förfarandena är utformade för att screena ut nya proteiner som sannolikt kan orsaka allergi. Hittills har ingen mat härrörande från GMO visat sig orsaka nya allergier.

mer information

Codex rekommendationer:

  • FAO / WHO livsmedelsstandarder. Codex Alimentarius. Principer för riskanalys av livsmedel som härrör från modern bioteknik. CAC / GL 44-2003.

EFSA: s (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) rekommendationer:

  • vägledande dokument från den vetenskapliga panelen för genetiskt modifierade organismer för riskbedömning av genetiskt modifierade växter och härledda livsmedel och foder, EFSA Journal (2006) 99, 1-100.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.