grupper och individer som ingår i TRACS databas sträcker sig från faktiska förövare av socialt eller politiskt våld till mer passiva grupper som stöder eller tolererar (kanske omedvetet) sådant våld. Det spektrum av våld som representeras av dessa grupper är stort, från jihadister som bombar tågstationer till finansiella institutioner som överför medel. Vissa grupper som ursprungligen engagerade sig i våld men sedan dess har blivit legitima politiska partier ingår för att ge historiskt perspektiv. TRAC försöker inte på något sätt avgöra om grupper eller individer är terrorister-bara för att förmedla rapporterad information om deras aktiviteter och officiella statliga status. Medan TRAC försöker säkerställa noggrannheten i sin TRAC-databas kommer posterna i databasen från många olika källor. Därför kan TRAC inte och garanterar inte riktigheten av posterna i sin databas. Redaktörerna för TRAC kan ändra dessa poster när som helst och välkomna kommentarer och föreslagna korrigeringar eller tillägg. Skriv eller tryck på knappen ”Skicka tillägg” på sidan i gruppprofilen som du vill kommentera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.