fonologi definition:

fonologi är en som tar hand om att tolka hur ljud uppstår på en abstrakt eller mental nivå. Detta är ett underfält av lingvistik och ansvarar för att beskriva hur ljud fungerar, detta kan hända på ett specifikt språk eller på språk i allmänhet, man kan säga att det är den jämförande sammanfattningen av fonemernas beteende.

för att bättre förstå detta ord är det nödvändigt att ge sammanhang med vad det betyder fonetik, det här är fältet som studerar ljudets akustiska och filosofiska natur.

inom fonologi är det möjligt att bestämma hur ljudet av ett ord kan förändras avsevärt från ett språk till ett annat. Ett exempel är uttalet av bokstaven s som kan ha ett lägre eller högre intervall i sin sonoritet beroende på om det är dövt eller sonoröst, detta bestäms av positionen i ordet där detta brev finns (vänta eller vänta). I många fall kan skillnaden vara irrelevant, men i andra kan denna auditiva differentiering vara mycket mer markerad.

inom fonologi är den fonologiska inventeringen där kallas minsta par ord betyder något annat men skiljer sig bara av ljudet som har det ena i förhållande till det andra, ett exempel är hus och hastighet.

å andra sidan bildas det fonologiska systemet för ett språk av en uppsättning fonem som har vissa regler för uttalet av nämnda ord. Det bör vara känt att ett fonem inte är hur ordet uttalas utan en mental konstruktion, och det finns några fonetiska drag som tjänar till att skilja fonem; dessa är: Konsonanticitet, syllabicitet, sonoranticitet, sonoritet och aspiration, artikulationssätt och punkt eller plats för artikulering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.